Välkommen till
Ingemar Carlemans hemsida

Cingo

I mina tankar just nu
1. Upprop till alla kulturaktiva boende i Nynäshamns kommun 2017
2. Granskningen av FÖP (fördjupade översiktsplanen) 2017
3. Intryck från kommunfullmäktige i Nynäshamn den 8 februari 2017

Denna utgåva av denna sida tickar vidare mot våren 2017.

Innehållsförteckning för denna hemsida.


http://www.carleman.se
ingemar@carleman.se - Adress och telefon
©2017 Ingemar Carleman | Utgåva 66:34 | 2017-02-13