Välkommen till
Ingemar Carlemans hemsida

Cingo

I mina tankar just nu
1. Behöver du repetitionslokal?
2. Yttrande avseende granskningen av FÖP (fördjupade översiktsplanen) 2017
3. Yttrande avseende detaljplanen Telegrafen / Vaktberget 2017
4. Insändare mm februari 2017
5. Intryck från kommunfullmäktige i Nynäshamn den 8 mars 2017

Denna utgåva av denna sida tickar vidare mot våren 2017.

Innehållsförteckning för denna hemsida.


http://www.carleman.se
ingemar@carleman.se - Adress och telefon
©2017 Ingemar Carleman | Utgåva 66:35 | 2017-03-09