Cingo

Kan du lova - Kultur

Under #kandulova i Mittmedias utbud av olika lokala tidningar finns även NynäshamnsPosten med. Där finns en rad ställda frågor avseende den kommunala politiken och hur de olika partierna ställer sig till dessa frågor i just Nynäshamns kommun. Själv ställde jag en fråga om kulturen i Nynäsham och fick svar från nio (9) partier av tio (10).
Det tionde partiet är (C), som av någon anledning valt att inte delta i den här mediala frågeleken på nätet. Ganska fegt kan man tycka, särskilt i valtider.

Min fråga:
Inskickat 16 augusti 2018 - 20:23
Kan du lova att stärka kulturens betydelse i Nynäshamn, förbättra den kulturella infrastrukturen? T.ex. har vi ingen konsertlokal värd namnet och ingen teaterscen.
Ingemar Carleman

Ja från (M)
SVARAT 17 augusti 2018 - 09:10
Vi vill stärka Nynäshamn som Södertörns Kulturcenter och till att börja med få till en utomhusscen i Svandammsparken. I ett längre perspektiv så saknas en aula till gymnasiet och en fungerande sal för kommunfullmäktige. Det är rimligt att undersöka möjligheterna att få till en lokal som kan kombinera dessa olika intressen med just konsertlokal/teaterscen.
Harry Bouveng
Oppositionsråd

Ja från (PPiN)
SVARAT 17 augusti 2018 - 09:24
Kulturen är mycket viktig i ett demokratiskt samhälle. Vi vill gärna hjälpa till att lobba för det Du önskar.
Robert Norberg
Fullmäktigekandidat

Ja från (S)
SVARAT 18 augusti 2018 - 13:42
Ja, kulturen ska stärkas exempelvis genom studieförbunden, en scen i Svandammsparken och att vi ser till att det finns mötesplatser för föreningslivet och enskilda att vara på. En ny konsertlokal/teaterscen är nog inte realistiskt att vi bygger på ett bra tag tills vi blir fler kommuninvånare som kan vara med och betala.
Henrik Persson
Kommunfullmäktigekandidat, kommunikationsansvarig

Ja från (V)
SVARAT 19 augusti 2018 - 08:49
För att Nynäshamn ska kunna leva även på hösten och vintern behöver vi att ha ett rikt kulturliv och det är vår plikt som kommun att skapa de förutsättningarna.
Miriam Malm
Gruppledare Vänsterpartiet

Ja från (KD)
SVARAT 19 augusti 2018 - 17:04
Kultur är viktig för oss kristdemokrater. Ett samhälle utan ett rikt kulturliv är fattigt och missar den inspiration som kulturella uttryck förmedlar. Vi kommer att göra allt vi kan för ett levande Nynäshamn med möjligheten att uppleva olika former av kultur året runt.
Antonella Pirrone
Lokal gruppledare

Ja från (Mp)
SVARAT 20 augusti 2018 - 06:55
Människor i alla åldrar ska kunna ta del av konst, kultur och litteratur. Vi vill ge estetiska ämnen större plats i skolan. Vi vill värna och vårda kulturarvet samtidigt som vi välkomnar nya kulturyttringar. Vi borde se över vilka lokaler/ möjligheter som finns och använda/uppgradera dem. Vore bra med en mobil scen som kunde flyttas till olika ställen i kommunen vid behov.
Bernt Månsson
Språkrör

Ja från (L)
SVARAT 20 augusti 2018 - 13:28
Kultur är viktigt för människans välbefinnande. Kommunen behöver erbjuda ett större utbud av fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter, särskilt för äldre och personer med funktionsvariation. Därför vill vi börja med att ordna detta på alla kommunens äldreboenden med hjälp och stöd av kommunal samordnare. Givetvis ska man kunna ta sig till och från aktiviteten också, på egen hand eller med hjälp.
Daniel Adborn
Kommunalråd

Ja från (SD)
SVARAT 22 augusti 2018 - 15:48
Vi vill värna, vårda och visa svensk och lokal Nynäshamnsk kultur. Kollektiva minnen, gemensamma myter, högtider, traditioner, seder och bruk. Vår vision är att den svenska kulturen ska erkännas och blomstra istället för att kvävas av vänsterliberala våta filtar. Vi vill dra in allt skattefinansierat stöd till antidemokratiska, våldsbejakande och segregerande trossamfund och föreningar. Vi är positiva till bättre konsert/teaterscener.
Johan Wolf
Fullmäktigekandidat

Nej från (SN)
SVARAT 28 augusti 2018 - 16:21
Kulturen är viktig, men det måste finnas tillräckligt med invånare som vill besöka en konsertlokal och en teater för att man ska satsa skattemedel på det. Det är viktigt att prioritera, eftersom resurser är begränsade. För oss är det viktigare att barn och ungdomar får möjlighet att ta del av kultur och t.ex. lära sig spela instrument, än att det finns konsertlokal och teaterscen i kommunen.
Lena Dafgård
Gruppledare Sorundanet

Kommentar:
Att (SN) förhåller sig mycket avvaktande i kulturfrågor, det är jag mycket medveten om. I detta är de nära mentalt släkt med (C) faktiskt. Det är ju utmärkt om unga människor har tillfälle att lära sig spela ett eller flera instrument. Men vart skall de ta vägen när de gått ut skolan och det inte finns någostans att varken repetera eller visa upp sig på?
Också typiskt att (L) svara undvikande trots att de under många år varit betrodda med att förvalta kommunens lokaler och byggnationer.
(M) verkar ha en mer progressiv syn på kultur. Och de har alldeles rätt i att kommunen behöver en ny, säkrare och tekniskt bättre utrustad plenisal för kommunfullmäktige, inte minst för att effektivisera det demokratiska och politiska arbetet. Att då på allvar försöka "slå flera flugor i en smäll" är absolut välbetänkt.
Rödingarna (S) och (V) slingrar sig som vanligt.
(SD) har en helt avvikande kultursyn och det finns inte mycket att hoppas på från den kanten ("tredje blocket").
(KD) och (PPiN) följer ju gärna (M) i spåren. (Mp) är som vanligt lite lagom obestämda.

En utomhusscen i Svandammsparken blir det inte, det är jag tämligen säker på. Eftersom moderna utomhuskonserter leverera ljud över 80 dB, kommer de omkringboende aldrig någonsin att gå med på detta. Det är redan så att boende nära hamnen reagerar negativt på musikaliska aktiviteter där. Dessutom blåser det för mycket i Svandammsparken och det ligger lågt. Havet förväntas ju stiga rätt ordentligt under de kommande decenierna.
Stadsparken kunde kanske vara ett alternativ, men redan i den Fördjupade översiktsplanen för Nynäshamn togs avstånd från det av kommunens tjänstemän.

Så vad tusan röstar jag på? - Vet inte! Gillar liksom inte toma tunnor.
2018-08-31, 21:58


Knappast några repetitionslokaler eller nya scener i sikte under min livstid.


| Startsidan |

©2018 Ingemar Carleman | Utgåva 67:14 | 2018-08-31