Cingo

Remissvar till kommunen, oktober 2014

Hej!

I dokumentet "Fördjupning av översiktsplanen – Nynäshamns stad Samråd 1 juli-31 oktober 2014" talas det en hel del om kultur (i vid mening) och om mötesplatser.

Samtidigt lever vi i en verklighet där marknadsliberala tankegångar dominerat synen på kultur under lång tid. Samhällets skattefinansierade kultursatsningar är blygsamma. På riksnivå mindre än 1% av den totala budgeten och i Nynäshamns kommun mindre än 3% av den kommunala budgeten.

Samtidigt ökar behovet av aktiv och kreativ kultur på en mängd olika områden för att motverka mycket negativa och nedbrytande krafter i vårt samhälle och i omvärlden. Och då räcker det inte med sponsring eller att kulturen fullt ut bär sina egna kostnader. Inte heller med långt gående beroende av privata intressen.

Skall Nynäshamn framöver lyckas hävda sig regionalt krävs ett aktivt lokalt kulturliv baserat på lokala förmågor och krafter. Inte minst har detta betydelse för den lokala besöksnäringen, liksom att invånarna trivs med sin kommun och vill vara kvar och verksamma här.

Det har också betydelse för att både folk och företag vill flytta till Nynäshamn. En kommun som vill hävda sig väl måste ju utvecklas och vara intressant att leva och arbeta i.

Det nu rådande kulturtänket i Nynäshamn riktar sig enbart till de som är 18 år eller yngre. Men också de äldre än 18 år har ju kulturella behov.

Själv är jag 74 år ung och mest intresserad av de kulturavsnitt som handlar om musiklyssnande, musikutövande, dans och teater.

Som jag ser det från min egen gräsrotsnivå är följande saker mycket påtagliga.
Det saknas lämpliga
a) repetitionslokaler
b) scenlokaler
c) mötesplatser,
som alla är oberoende av privata vinstintressen.

Många tror att diverse restauranger är lämpliga mötesplatser och också lämpliga scenrum för musik. Men krögare i allmänhet har inga pengar och måste ha tillräckliga överskott baserat på försäljning av mat och dryck. Lönar sig inte en viss musikverksamhet, lägger man ner. Slutsatsen är att ingen kultur kan baseras på t.ex. ölförsäljning. Och inga jazzmusiker kan utvecklas och överleva genom att "spela på dörren".

Så vill Nynäshamn i framtiden platsa i någon sorts regional kulturliga, måste man tänka till ordentligt i planeringen av staden.

Centralt måste då finnas allmänt finansierade kulturlokaler (kanske ett eller flera "kulturhus"), som är allmänt tillgängliga för medborgarna och till mycket rimliga kostnader för enskilda intressenter.

Nota bene:
Varken Folkets hus eller Musikverket är sådana lokaler. Inte heller Bedarö-barens festvåning (trots att den är kulturmärkt), eller Konstpoolen eller Radiokakan. Nynäshamns kommun behöver verkligen skärpa sig. I nuvarande läge är devisen "Frihet att utvecklas" rena hånet för kulturfolket.

Anser
Ingemar Carleman
Backluravägen 20
14943 Nynäshamn


Frihet att utvecklas?


| Startsidan |

©2014 Ingemar Carleman | Utgåva 66:02 | 2014-11-05