Cingo

Stilla flört med Dasho, förhållningssätt

Något om förhållningssätt, dels sajtens och dels Dashos.

Sajten (vars namn jag här inte uppger på grund av rena försiktighetsskäl) är en s.k. dejtingsite, vilken ägs av ett utländskt bolag med säte i Holland. Alltså i ett EU-land. All kommunikation och information på sajten är på svenska. Användningen i Sverige är helt inriktad på den svenska marknaden.

Sajtens devis är:
Är relationen inte längre vad den brukade vara?
Sugen på en affär? Då har du kommit rätt!

I och med det har jag förstås indirekt angivit vilken dejtingsite det är frågan om. Och är du händelsevis av användare på denna sajt, finns det all anledning att dra öronen åt sig. Det finns många sajter av det här slaget på nätet, en del mer "seriösa" än andra. Man kan lugnt påstå att just den här är "mindre seriös".

En noga genomläsning av de Allmänna villkoren (AV) är tillrådligt. Och då menar jag verkligen noga.

Sajtens ägare och förvaltare kallar sig själv i AV "operatören". Man har en medlemsdatabas, som man får tillgång till när man registrerar sig. En medlem, som Dasho, är en "användare". Varje användare syns som en "profil". Mer om profiler i särskilt avsnitt i denna artikel.

Nedan tar jag upp vissa punkter och central formuleringar i AV som speglar hur operatören förhåller sig till användaren.

Innehåll och användning av sajten
AV 3.1: Sajten ger möjlighet för användare att flörta med varandra.
AV 3.3: Operatören äger allt som användaren tillhandahåller (bilder, texter mm).
AV 3.8: Användare får inte kopiera material som finns på sajten.
AV 3.11: Publiceringsförbud av innehåll på sajten råder. Avser t.ex. andras profiler och kommunikation mellan användare.
AV 3.12: Publiceringsförbud av bilder råder.
AV 3.13: Förbud mot inkludering av kontaktuppgifter i profiler eller meddelanden, direkt och indirekt.

Innehåll
AV 5.1: Fysisk kontakt är inte möjlig. (Om detta endast avser "externa länkar" är oklart).
AV 5.2: Sajten är avsedd för "underhållning" och inte för att erbjuda eller hantera fysiska dejter eller möten.
AV 5.3: Sajten innehåller "fiktiva profiler", i underhållningssyfte.
------- Operatören förbehåller sig uttryckligen rätten att skicka meddelanden till användaren genom egenhändigt skapade profiler.
------- (För att inte säga fullkomligt bombardera användaren med s.k. matchningsförslag).
AV 5.6: Användaren beviljar operatören tillstånd att använda användarens material.

Sekretess, personuppgifter och kontroll av användning
AV 6.2: Allt loggas av operatören.
AV 6.3: Allt innehåll skyddas. Material delas inte med tredje part.
------- ( Det senare kan verkligen ifrågasättas!).

Priser och betalning
AV 7.5: Innestående krediter är förverkade efter 90 dagars inaktivitet.
AV 7.6: Förverkande av innestående krediter sker också vid borttag av profil.
AV 7.9: Krediter kan inte bytas mot pengar.

Immaterialrätt
AV 11.1: Operatören äger allt material.
AV 11.2: Inget material får reproduceras.
AV 11.3: Användarens material ägs av operatören.
AV 11.4: Inkräktande länkar tas bort.

Operatören friskriver sig alltså helt från allt ansvar och profiterar dessutom skamlöst på allt en användare lämnar ifrån sig av information. Operatören kallar detta för en "social sex-plattform för män och kvinnor".

Operatörens målsättning är solklar; att få alla riktiga användare, män som kvinnor, att förbruka så många "krediter" som möjligt på mer eller mindre meningslöst "chattande", vilket är skrattretande dyrt = max 25 SEK per meddelande. Köper en användare stora mängder krediter kan man som billigast "chatta" för 15 SEK per meddelande. Även det fånigt dyrt.

Min egen målsättning i Dashos skepnad är den rakt motsatta; att hitta och få till stånd ett verkligt möte och samtal med en riktig användare med användningen av så få "krediter" som möjligt. Inte i syfte att ha sex, utan att få synpunkter på hur vederbörande upplever sajten.

Efter att någorlunda begripit vad som står i AV (inte bara sammanfattningen enligt punkterna ovan, utan hela AV) står det klart att jag också måste friskriva mig från ansvar med denna artikel. Sexindustrin är mycket mäktig och rik. Att få operatörens advokater efter sig för att man misskrediterat eller förtalat operatören är inte direkt något man önskar sig.

Disclaimer:
Författaren till denna artikel friskriver sig härmed från allt ansvar beträffande sina beskrivningar avseende sajten. Här redovisas enbart vad profilen Dasho upplevt när han använt denna s.k. chattplattform, och vilka riktiga eller felaktiga slutsatser han dragit av den information som han mottagit från olika profiler (enbart bilder och text).

Inga fullständiga referat eller återgivande av dialoger mellan Dasho och de kvinnliga profiler han varit i kontakt med görs. Inte heller några fullständiga (och sökbara) profilnamn återges. Här refereras enbart till "objekt" som numrerats. Enbart lösryckta fraser i vissa situationer återges vid behov. Dessa är av typen felsägningar eller förlupna ord som jag genom Dashos ögon tolkat och kanske helt missförstått och tillskrivit större betydelse än de faktiskt kan ha.

Sammanfattningsvis kan man säga att Dasho misstolkat det mesta och låtit sig förföras av sina egna känslor, illusioner, sexdrömmar och sexuella hunger.

Dock, eftersom jag genom Dasho äger mitt eget material och trots att jag överlåtit nyttjanderätten av mitt material till operatören, känner jag mig oförhindrad att återge utseendet på Dashos profil under olika skeenden under den tid jag varit aktiv på sajten.


Läs gärna vidare efter hand.
Använd retur-pilen högst upp till vänster i webbläsaren för att komma tillbaka till denna artikels huvudsida!


| Startsidan |

©2018 Ingemar Carleman | Utgåva 67:08 | 2018-08-09