Cingo

Stilla flört med Dasho, statistik

Här redovisar jag lite statistik avseende antal besökare och "affärer", samt de kostnader jag haft för att utforska sajten.

Jag (Dasho) blev registrerad medlem 2018-07-01. Siffrorna nedan avseende besök och "affärer" (som operatören kallar de kontakter man har genom att "chatta") avser här först och främst juli månad 2018.

Operatören fullständigt bombarderar Dasho med "matchande profiler". Enligt de Allmänna villkoren har operatören rätten att göra det. Jag kallar dem nedan "apropåer", dvs försök att få Dasho på kroken. Som jag förstår det i syfte att få mig (Dasho) som användare att spendera så många "krediter" som möjligt.

Vilka av dessa profiler som varit "fiktiva" och vilka som varit verkliga har egentligen varit omöjligt att avgöra utan att Dasho gett sig in i en konversation (= affär) med en intressant profil.

I snitt har det tagit ca 10 "krediter" för att luska ut huruvida den aktuella motparten i "affären" är verklig (seriös) eller inte. Den avgörande frågan är alltid om ett verkligt möte kan komma tillstånd eller ej. Alltså att parterna gör upp om en verklig dejt "där ute". Några garantier för att en sådan dejt verkligen genomförs, finns inte.

Efter ett antal sådana genomförda affärer förefaller det troligt att alla profiler som Dasho haft som besökare är de facto "fiktiva". Dvs att operatören helt enkelt styr undan alla verkliga profiler avseende kvinnor på sajten. Dessa finns naturligtvis, eftersom de, liksom männen, är sajtens profitoffer.

Under juli månad 2018 mottog Dasho 3.220 apropåer. Det är i snitt ca 104 stycken per dygn. Av dessa var 2.865 meddelanden från unika profiler.

Alltså ca 10% av alla apropåer var från profiler som initialt (och bara initialt) sände upprepade meddelanden till Dasho (för att få honom på kroken; snacka om "hookers"!).

Dasho genomförde 25 affärer under juli månad. Resultatet blev noll (0) dejter.

Kostnaderna var icke obetydliga. Nedan redovisas den nominella kostnaden inom den första parentesen och den faktiska kostnaden inom den andra parentesen. Huruvida inköpskvitto erhållits via min vanliga email-adress redovisas som JA eller NEJ. Alla belopp i SEK (svenska kronor).

Kostnader:
- Registreringskostnad för tre månader (?) (276,36) NEJ
- Första köpet av 10 krediter 2018-07-03 (205,00) (210,69) JA
- Andra köpet av 10 krediter 2018-07-12 (205,00) (208,74) JA
- Tredje köpet av 10 krediter 2018-07-17 (205,00) (208,14) NEJ
- Första köpet av 50 krediter 2018-07-25 (905,00) (920,61) JA
- Andra köpet av 50 krediter 2018-08-02 (905,00) (919,47) NEJ

Sammanlagd kostnad = 2.744,01 varav 1.824,54 SEK under juli månad. Alltså 80 krediter under juli. Fortsatt experimenterande under augusti krävde ytterliga 50 krediter, motsvarande ytterligare 4 - 5 affärer.

Dasho emottog under juli 53 meddelanden om att någon profil/användare lagt Dasho som sin Favorit. Åtta (8) av dessa profiler var försvunna vid månadens slut. Alltså ca 15 %.

Dasho emottog också under juli 30 Gåvor från lika många profiler. Sex (6) av dessa var försvunna vid månadens slut. Alltså ca 20 %.

Genomströmningen av profiler (fiktiva/verkliga) tyckes ligga kring 17 %, vilket inte förefaller orimligt. Men vilka som tar bort sina profiler kan man inte avgöra; operatören eller riktiga användare?

Dyrt och total futilt nöje. Fast en del tjusiga bilder av sköna kvinnor och ett och annat glatt skratt åt lyckade formuleringar.


Läs gärna vidare efter hand.
Använd retur-pilen högst upp till vänster i webbläsaren för att komma tillbaka till denna artikels huvudsida!


| Startsidan |

©2018 Ingemar Carleman | Utgåva 67:07 | 2018-08-07