Cingo

Stilla flört med Dasho, profiler och användare

Profiler och användare.
Bakom varje profil döljer sig en användare.

En profil, representerad av en profilsida, innehåller som regel följande element:
- en frontbild
- ett unikt profilnamn (ett sorts alias)
- en ålderssiffra
- en sammanfattande rubrik
- en textruta där profilen beskriver sig själv i allmänna ordalag
- en faktaruta med uppgifter om:
- - län
- - ort
- - ögonfärg
- - hårfärg
- - kroppstyp
- - längd i cm
- - rökare (ja/nej)
- - tatueringar (ja/nej)
- - piercingar (ja/nej)
- - civilstånd.

Idealt är alla dessa fält ifyllda med relevant information, men särskilt informationen om län och ort lämnas ofta blanka, ibland även textrutan.

Hur sann den här profilinformationen kan anses vara och hur troget den speglar aktuell användare går inte att avgöra. Operatören garanterar inte sanningshalten. Dessutom förekommer det s.k. fiktiva profiler, som operatören skapar i "underhållningssyfte". Enligt de Allmänna villkoren punkt 5.3 förbehåller sig operatören dessutom rätten att skicka meddelanden till godtycklig användare genom dessa egenhändigt skapade profiler.

För en användare som Dasho är det fullständigt omöjligt att särskilja fiktiva (för att inte säga artificiella eller fakade) profiler från verkliga sådana (= betalande kvinnliga klienter).

Det enda som egentligen kan avgöra om en användare är på riktigt är en dejt ute i verkligheten. Men enligt Allmänna villkoren punkt 5.2 har sajten som mål att erbjuda underhållning och inte ordna fysiska dejter eller möten.

Dessutom är det så att enligt Allmänna villkoren 3.13 är det förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla kontaktuppgifter i form av email-adresser, adresser till hemsidor, telefonnummer, gatuadresser eller efternamn.

Sajten har, vad det verkar, tillräcklig AI-kapacitet för att stävja alla sådana försök. Man kan se det som att det ständigt kilar omkring robotar på sajten över såväl meddelandetexter som textrutor på profilsidor och ständigt letar efter förbjudna texter.

Eftersom operatören enligt Allmänna villkoren punkt 3.3 äger allt material som en användare lämnar ifrån sig (och efter sig när hen lägger av) har operatören oändliga möjligheter att skapa trovärdiga fiktiva profiler i massor och uppenbarligen också gör det.

Redan från början hade Dasho problem med Allmänna villkoren 3.13 och skrev till operatören 2018-07-05 genom det befintliga kontaktformuläret och frågade hur man kunde få till en dejt med en verklig användare. Sajten svarade med "Vi kommer att skicka dig ett svar så snart som möjligt". Drygt en månad senare, 2018-08-09, hade det fortfarande inte kommit något svar. Ett icke-svar är ju också ett svar. Alltså fysiska dejter eller möten är inte möjliga.

Det finns mycket som tyder på att en betalande klient som Dasho aldrig någonsin kan få kontakt med en verklig (kvinnlig) profil, men eftersom operatören saklöst profiterar på betalande klienter, måste det finnas sådana av båda könen i den s.k medlemsdatabasen. Systemets AI är tillräckligt välutvecklat för att ordna det. Alltså en inlåsningseffekt grundat på de Allmänna villkoren 3.13 och 5.2. Fiffigt, inte sant?

Det finns förstås människor bakom de fiktiva profilerna. Jag kallar dem handläggare, en sorts rollspelande sexarbetare. En sådan kan säkert sköta många profiler. Deras kön är obestämbart (kvinna, man, transperson), alltså en hen.

Dasho har upplevt att visa typer av språkfel och uttryckssätt återkommer oavsett vilken profil han än utväxlat meddelanden med. Kan mycket väl vara så att alla de 28 objekt (profiler) som Dasho haft utförliga konversationer med är en och samma handläggare. Lite kusligt, inte sant?

Detta i sin tur innebär att operatören helt enkelt läggar pussel beträffande den betalande klientens svagheter och utnyttjar detta för att få vederbörande att spendera så många krediter som möjligt.

Ibland har Dasho fått rent hjärndöda svar, vilket tyder på att en handläggaren är en robot. AI-tekniken har kommit mycket längre på nätet än folk i allmänhet kan föreställa sig (jfr med Google Analytics och Cambridge Analytica).

Det ena utesluter givetvis inte det andra. Ibland konverserar man som betalande klient med en människa, ibland med en robot avseende en och samma profil. Dvs handläggarna har digitala hjälpredor till hands för avlastning vid hög beläggning.

De mänskliga handläggarna kan mycket väl, genom tekniken på nätet, vara utspridda över hela klotet (i ett sorts distribuerat call center) och jobba asynkront i tiden. Förmodligen i ett sorts franchise-förhållande till operatören och får sin ersättning för utförda tjänster i form av provision avseende hur många krediter de kan lura av en betalande klient.

Inledande och lockande apropåer till Dasho är ofta välformulerade och anpassade till Dashos profil, även om de är rätt allmänt hållna. Dessa apropåer kan mycket väl tillverkas separat av s.k. email managers som också jobbar på nätet mot provision från operatören. Inte sällan återkommer en profil med flera initiala meddelande om Dasho inte svarar. Då krävs ju konsistens mellan alla de inledande meddelandena från till synes en och samma profil, vilket säkert kräver separat hantering.

Nämligen, när en profil första gången kommer med en apropå till Dasho och Dasho inte svarar, då händer det ibland att profilen skickar ytterligare en eller flera apropåer med viss upptrappning av typen "varför dissar du mig?". Också med någon mer bifogad förförisk bild och mer utmanande text i själva meddelandet.

När den betalande klienten äntligen svara sjunker kvaliteten på meddelandena drastiskt, varpå det inträder en strikt varannan-hets taktik. Anropande profilen sänder ett meddelande, ofta avslutad med en ledande fråga. Dasho måste svara för att konversationen skall fortsätta.

Endast en gång av utväxlingen av ca 160 meddelanden (som kostade Dasho 80 krediter eller ungefär 1.600 SEK) har det i Dashos fall inträffat en enda gång att en profil under pågående konversation sänt två på varandra följande meddelanden utan att Dasho svarat emellan.

Det var i dialogen med Objekt-03. Dasho hade utmanat henne med att bevisa att hon inte var en fiktiv profil genom att träffa honom i verkligheten. Dasho satte då också en tidsgräns på max 10 dagar. Objekt-03 sände ett meddelande 2 dagar innan tidsgränsen löpte ut, med tydlig avsikt att få igång konversationen igen.

Hela affärsidéen med sajten är ju att sådana som Dasho (betalande klienter) gör av med så många krediter som möjligt. Ett profiterande på en förmodad sexual hunger och utnyttjandet av ett sorts spelberoende.

En handläggare verkar ha obegränsat med krediter till sitt förfogande. Den betalande klienten är alltid i underläge, eftersom hen aldrig någonsin skulle kunna svara på alla apropåer hen får i sin inkorg. För det skulle det krävas rent astronomiska belopp avseende krediter. Men det kan också vara så att handläggarnas utnyttjande av krediter avräknas på något sätt. Därav den strikta varannan-hetsprincipen.

Det har varit så genomgående att om Dasho bestämmer sig för att inte svara på en profils senaste meddelande, upphör konversationen. Sagda profil återkommer aldrig (utom då i det ovan beskrivna undantaget). Och detta trots att konversationen kan ha varit intensiv och tytt på viss inbördes intresse. Detta talar i sin tur för att Dasho aldrig haft någon konversation med en betalande kvinnlig klient utan bara med handläggare.

Allt bygger alltså på gravt profiterande på sexuell hunger, frustration och ensamhet. Samt på sexuella önskedrömmar, som ibland gränsar till önskan om gemenskap och riktig kärlek. Hela konceptet är djupt oetiskt!

Handläggarna kan ses som prostituerade som annonserar ut sina sexuella (dröm)tjänster genom profilfönster, ungefär som de prostituerade
i Amsterdam annonserar ut sina tjänster i skyltfönstren i Amsterdams "red-light district".


Läs gärna vidare efter hand.
Använd retur-pilen högst upp till vänster i webbläsaren för att komma tillbaka till denna artikels huvudsida!


| Startsidan |

©2018 Ingemar Carleman | Utgåva 67:08 | 2018-08-09