Cingo

Dela kommunen i två valkretsar - stad och land. Konsekvenser

En idé trillade ner i hjärnkontoret på mig och jag skrev följande insändare och skickade in den till lokalbladet, som publicerade den på sin site tämligen omgående.

Insändare i Nynäshamns Posten söndagen den 27 november 2016 (1:a Advent):

Sorundanet Nynäshamns kommunparti vill ju att en kommundelning skall utredas. De har stöd av Moderaterna. Vi skulle då ev. få två kommuner, nya Nynäshamn och Ösmo-Torö-Sorunda.

Detta bottnar ytterst i ett motsatsförhållande mellan stad och landsbygd. Vilket också tar sig uttryck i att ett särskilt Landsbygdsutskott skapats i Nynäshamns kommun.

Personligen tror jag inte en sekund på kommunal fragementering av det här slaget. Idag är Nynäshamn en valkrets med 18 valdistrikt. Enligt kommunallagen kan en kommun indelas i flera valkretsar om skäl föreligger för detta.

Ur demokratisk synvinkel vore förmodligen en indelning av Nynäshamns kommun i två valkretsar ett bättre alternativ än en kommunsplittring. Staden väljer sina företrädare och landbygden sina. Nu är det fler väljare i staden, men det kommer att utjämnas på sikt eftersom det byggs och bosätts en hel del utanför staden.

Två valkretsar skulle dessutom ha det goda med sig att tröskeln för att komma in i kommunfullmäktige skulle höjas från nuvarnade 2 % till 3 % och hyfsa den politiska bilden. Just nu (2014 - 2018) är tio partier i kommunfullmäktige otympligt och inte alls så demokratiskt som man skulle kunna tro.

Jag har observerat "eländet" under många år nu som flitig åhörare av kommunfullmäktiges sammanträden.

Ingemar Carleman


Konsekvenser
Nå, nu är det inte kommunallagen utan vallagen som stipulerar hur det är med valkretser i en kommun. Närmare bestämt under Allmänna bestämmelser I, kapitel 4 11§ och 12§.

Nynäshamns kommun har alltså 18 valdistrikt numrerade från 1 t.o.m. 20. Valdistrikt 6 och 12 används inte.
Valdistrikten är de följande:
Nynäshamn 1 Sandhamn
Nynäshamn 2 Estö Ö
Nynäshamn 3 Estö V
Nynaäsham 4 Centrala Nynäshamn
Nynäshamn 5 Gröndal
Nynäshamn 7 Via
Nynäshamn 8 Kullsta
Nynäshamn 9 Nicksta
Nynäshamn 10 Vaktberget
Nynäshamn 11 Hacktorp
------------
Nynäshamn 13 Ösmo V
Nynäshamn 14 Ösmo Ö
Nynäshamn 15 Ösmo S
Nynäshamn 16 Ösmo N
Nynäshamn 17 Torö
Nynäshamn 18 Sorunda S
Nynäshamn 19 Mellersta Sorunda
Nynäshamn 20 Sorunda N
------------
Uppsamlingsdistrikt: I vallokal ej räknade röster

Vid införandet av två valkretsar skulle det då kunna vara så att
"stad" utgörs av valdistrikten 1 - 11 (10 stycken)
"land" utgörs av valdistrikten 13 - 20 (8 stycken).

Om man utgår från valresultatet 2014 och studerar siffrorna där under den totala sammanställning, så är det (KD) som halkar under 3 % med sina 2,48 % och (PPiN) som precis klarar sig över 3 % med sina 3,30 %. Övriga partier i KF idag skulle knappast påverkas, om valresultetet 2018 blev ungefär som 2014.

Med två valkretsar enligt ovan antagna förutsättningar skulle det dock bli lite annorlunda. Det blir faktiskt fyra partier som kommer med i leken, nämligen (C), (KD), (SN) och (PPiN). För att jämföra dem kan man räkna räkna fram deras medelvärden i procent för de två tänkta valkretsarna.

För "stad" får man:
(C): 2,68 %; (KD): 3,03 %; (SN): 2,00 %; (PPiN): 4,44 %

För "land" får man:
(C): 6,27 %; (KD): 1,90 %; (SN): 11,26 %; (PPiN): 2,22 %

Alltså:
(C) klarar sig dåligt i staden, men bra på landet,
(KD): hänger på gärdsgården i staden och är inte alls med på landet,
(SN): klarar sig dåligt i staden, men bra på landet,
(PPiN): klarar sig bra i staden men klart sämre på landet.

Uppsamlingsdistriktet med sina 467 röster är inte medräknat ovan, men skulle knappast påverka helhetsbilden. Här ligger (C) klart över 3 % och de andra tre partierna klart under 2 %.

Vad detta skulle betyda i mandatfördelningen har jag för dåliga kunskaper för att kunna reda ut. Men det mesta tyder på att det kanske skulle bli två partier mindre i KF med två valkretsar i 2018 års val. Det torde bli (KD) och (PPiN) som får slåss extra för sina ev. platser i KF. Och de slåss ju om i stort sett samma väljare = de äldre medborgarna.

Tillägg 2017-04-21
Insändaren i NHP fick valnämnden att ta upp frågan.
Valnämnden föreslår omsider KF att inte ändra valkretsindelningen inför valet 2018.
Detta enligt inkommet ärende i KF 2017-04-19 (2017/0190/110-1).


Bara ett hugskott?


| Startsidan |

©2016 Ingemar Carleman | Utgåva 66:32 | 2016-11-27 (2017-04-21)