Cingo

Veckan som gick; 2017 v.42

Kommunfullmäktige hade ju möte i veckan som gick. Närmare bestämt den 18 oktober kl. 19:00. Man hade inte mindre än 38 ärenden på dagordningen (67 sidor) (§§ 155 - 192) där "Tertialuppföljningen (T2) för tiden 1 januari - 31 augusti 2017" (§ 175) fanns med.
Eftersom det inte fanns något på dagordningen som hade direkt kultur-anknytning, brydde jag mig inte om att bevaka KF den här gången. Men det är klart att Tertialuppföljningen kanske avspeglar hur det går för både Kulturnämnden (KFN)
och
Kommunstyrelsens Landsbygdsutskott.

Efter vad jag hört så hann man inte med alla ärenden denna kväll heller. Och KF-ledamöterna vägrade att fortsätta efter klockan 22:30. Om Tertialuppföljningen hanns med, det vet jag inte. Problemet med att man inte hinner med är förstås att förvaltningarnas arbete försenas till förfång för kommunens medborgare.

När det gäller KFN, så har man ännu inte kommit klarat ut Kulturplanen. Dessutom verkar KFN gravt vingskjutet just nu. Med partiuppgörelsen efter valet 2014 fick ju (Mp) KFN på sin lott med såväl ordförande-posten som vice ordförande. Båda dessa poster är just nu vakanta. Dessutom har en av de andra tunga ledamöterna gått vidare till betydligt tyngre uppdrag. Inte heller har det dykt upp några KFN-protokoll på senare tid.

Jag hyser även ett visst intresse för hur saker och ting artar sig i Landsbygdsutskottet. Men där verkar aktiviteterna ännu sämre än i KFN. (Mp) har även ordförandeskapet i detta utskott och man kan med en omskrivning säga att ordföranden är en nygammal sådan. Så frågan är hur det egentligen står till med (Mp) i nynäshamnspolitiken.

Samma kväll (18/10) hade Tankesmedjan Nynäshamn ett föredrag på agendan: "Möte om neuropsykiatriska funktionshinder", som jag var intresserad av att bevaka, men jag var tvungen att priorotera, så jag stannade hemma och övade på mina stämmor i kören i stället.

När det kommer till kulturen i Nynäshamn är det så att det är framför allt körerna som är aktiva. Vi har faktiskt fyra-fem körer i lilla Nynäshamn:
- ABF-kören, dvs Babords Halsar
- Nynäshamns Kammarkör
- Joyvoice i Nynäshamn
- kyrkokörerna.

Själv är jag med i Babords Halsar, som har 34 betalande medlemmar. Jag försöker sjung baryton/bas. Kören är en blandad kör med s.k. SATB-sättning. Alltså SATB = sopraner, altar, tenorer och basar. Repertoaren är populärmusik av lite äldre årgångar. Materialet är inte direkt lätt. Just nu jobbas det bl.a. på:
- Dancing Queen (ABBA)
- Håll musiken i gång (Povel Ramel)
- Africa (Jeff Porocaro).

För Babords Halsar innebär hösten och julen mycket aktivitet. Dessutom skall kören vara med på begivenheter i Folkets Hus i mars 2018. De 34 medlemmarna i kören har en hel del att bemästra. I fokus står ett 15-tal låtar, samt ungefär 20 julsånger. Ett problem för kören är att yngre sångare (i spannet 20 - 40 år) lyser med sin frånvaro. På sikt kan det verkligen bli problem med återväxten. Inte bara i Babords Halsar. Kammarkören dras med samma problem.

Babords Halsar var med på ett hörn under Kulturveckan, främst under avslutningskvällen i Folkets Hus den 7 oktober 2017. Kören inledde kavalkaden av "ABF-artister" klockan 16:30 den där lördagen. Ungefär hälften av körens medlemmar var med på scen. Inte ovanligt vid olika framträdanden. Bortfall är det alltid på grund av andra prioriteringar och sjukdom.

Joyvoice var också med senare på kvällen den 7/10. Men de är definitivt inga "ABF-artister". Joyvoice är en egen affärsverksamhet (med amerikansk förebild, vad det verkar) på 213 ställen i Sverige. Själv var jag inte närvarande under Nynäs-gängets uppträdande. Efter vad man sagt mig fungerar de bra. Sjunger flerstämmigt, men helt på gehör. Inga notböcker där inte. Och inte heller några ungdomar. Roat mig att under veckan kollat deras hemsida rätt ingående.

Under veckan lyckades jag också läsa ut en mycket intressant bok, som jag varmt kan rekommendera till dem som funderar kring frågor om "själ och kropp":
Bruce H. Lipton, PH.D.:
"The Biology of Belief"
"Unleashing the Power of Consciousness, Matter & Miracles"
ISBN:978-1-4019-5247-1

Jag köpte den hos Adlibris.
Bruce Lipton var från början en darwinistisk/materialistisk forskar som genom sitt forskningsområde om cellerna biologi helt enkelt blev "frälst". Studiet av cellernas funktionssätt fick honom att inse betydelsen av cellernas membran och hur cellerna samverkar med sin omgivning genom sina membran. De här insikterna har bl.a. lett till en helt ny diciplin inom cellforskningen, nämligen epigenetiken.

Nu är det tydligen så att vi inte alls är uteslutande beroende av våra gener. Cellerna påverkas helt klart av vår omgivning och hur generna används. Men inte bara genom kemiska substanser som näring, utan i lika hög grad av kvantfysiska pertiklar, elektriska fält och rent av våra egna tankar. Vi är helt enkelt energivarelser. Energi och material växelverkar hela tiden. Så det där med själ(ande) och kropp kan man gott ersätta med energi och materia om man vill förstå vad doktorn ovan kommit fram till.


På ett inre plan en mycket händelserik vecka.


| Startsidan |

©2017 Ingemar Carleman | Utgåva 66:39 | 2017-10-22